Alergie a další poruchy imunity aneb strava a šetrné přírodní preparáty k navrácení zdraví

Vítám Vás u třetího článku o imunitě.

V předchozích dvou dílech, „Strava jako základ zdraví a jak to vše souvisí s imunitou“ a „Imunita sliznic jako důležitý ochranný komplex“, jsem vás seznámila s tím, jak je dobré prostředí v trávicím systému důležité pro dlouhodobé zdraví (s tím souvisí zejména kvalita stravy) a o imunitě sliznic, která je zajímavým spolupracujícím komplexem.

Dnes bych vás ráda seznámila s poruchami imunity jako jsou alergie, imunosuprese (imunodeficience), autoimunitní onemocnění a jak lze v těchto případech zvířeti pomoci kvalitní stravou a přírodními bylinnými preparáty.

Přirozená imunologická tolerance

Imunitní systém při setkání s určitým antigenem zahájí imunitní odpověď anebo zůstane v útlumu, ve stavu tzv. imunologické tolerance. 

Imunologická tolerance je přirozeným stavem organismu, jeho účelem je neodpovídat na vlastní tkáňové substance. Zkrátka neničit vlastní buňky a vlastní tkáně.

Co je to orální tolerance? Orální – tedy ústní… ústy přijaté – per os. Orální tolerance je útlum systémové imunitní odpovědi na antigeny podané per os. Tímto fyziologickým mechanismem organismus omezuje imunitní reaktivitu proti antigenů normálně přítomným v potravě. Při její poruše mohou vzniknout závažné patologické stavy, jako např. potravinové alergie.

Vysokou imunotoleranci mají plody (ještě nenarození jedinci) a imunosuprimovaní jednici (tedy ti, jejichž imunitní systém není schopen na antigeny reagovat). 

A co se stane, pokud se hranice vrozené imunotolerance naruší? Vznikají autoimunitní onemocnění. Jednoduše řečeno, ničení sama sebe.Buňky imunitního systému jsou bílé krvinky (leukocyty)

  • granulocyty (neutrofily, eosinofily, bazofily)
  • monocyty (a v tkáních vycestovalé makrofágy)
  • T a B lymfocyty

Bílé krvinky vznikají procesem krvetvorby v kostní dřeni.

T lymfocyty pak dozrávají v thymu (brzlíku), B lymfocyty dozrávají u různých druhů zvířat v různých částech těla (u drůbeže v bursa Fabricii, u myši a člověka v kostní dřeni, u králíka, přežvýkavců a prasete v lymfatické tkáni střeva.

Patologické reakce imunitního systému

Patologická reakce imunitního systému, nebo-li patologická imunita. Jedná se buď o přecitlivělost neboli hypersenzitivitu, stav imunosuprese (nebo-li imunodeficience), případně autoimunitní onemocnění.

HYPERSENZITIVITA – PŘECITLIVĚLOST – ALERGIE

Hypersensitivita neboli přecitlivělost označuje lokální nebo systémovou imunitní reakci s poškozujícími následky. 

Hypersensitivita vzniká obvykle až při druhé a další reakci na antigen, protože vyžaduje předchozí senzibilizaci zvířete vytvořením protilátek nebo senzibilizovaných lymfocytů. Jedná se o tzv. hypersenzitivitu I. typu.

A jako příklad: senná rýma, kopřivka, atopické kožní choroby nebo alergie z krmiva, nebo-li potravinová alergie.

Často používané léky s imunosupresivním účinkem (tedy tlumícím projevy přemrštěné reakce imunitního systému) jsou zejména kortikosteroidy, antibiotika a některé další léky. 

Existují další 3 typy hypersenzitivity, II. typ – hypersenzitivita cytotoxická, III. typ -hypersenzitivita spojená s tvorbou imunokomplexů a IV. typ – tzv. pozdní hypersenzitivita, hlavní roli zde hrají T lymfocyty spolu s aktivovanými makrofágy.

Příkladem projevů jsou různé záněty: dermatitidy, enteritidy, vaskulitidy. Typickými chorobami reakce IV. typu jsou infekční choroby tvořící granulomy (např. tuberkulóza) a kontaktní dermatitidy (reakce na jód, latex, chemikálie různého druhu), maximální reakce nastává po 24 – 72 hodinách, což je dáno charakterem reakce.

——————————————————————————————————————–

Z Energyvet bylinných preparátů se právě u zánětlivých onemocnění velmi vhodně doporučuje Imunovet, který má antibiotické, antivirové, antimykotické a další účinky, zároveň působí i jako imunomodulátor. To znamená, že patologickou imunitu tlumí a fyziologickou povzbuzuje. Nejen že pomáhá s hojením zánětu, ale zároveň i „narovnává“ reakce imunitního systému, aktivuje fyziologickou imunitu. Plus je potřeba zvolit vhodný hlavní preparát k tomu.


V případě př. sezónních záležitostí jako jsou senné rýmy, reakce na pyl, lze využít efektu DESENZIBILIZACE, která je opravdu s Energyvet bylinnými preparáty možná. Použijeme Regavet a Renovet, jejich prostřídání a postupné dlouhodobé podávání.


potravinových alergií se často jedná o alergii na nějakou složku krmiva. Často vzniká u granulovaného krmiva. A někdy se pak ukáže, že tentýž druh masa v podobě vařeného masa a později i syrového žádnou alergii nezpůsobuje…

Organismus totiž může reagovat na konzervanty, aromata, nebo toxiny plísní či přeživší roztoče v granulovaném extrudovaném krmivu.

Je tedy dobré přejít na jinou stravu a hlavně stravu s jedním druhem masa! A postupně vylučovací metodou zjišťovat, na jakou složku je zvíře alergické. Chce to dost času i trpělivosti.

Potravinová alergie bývá doprovázena projevy na kůži, kožní zánětlivé změny, svědivost, takže určitě je vhodný Imunovet na zánětlivé stavy vnitřně případně i zevně, plus zvolit k němu vhodný hlavní preparát a svědivá místa lze pokapat Fytovetem, ke zmírnění svědění.

IMUNODEFICIENCE

Jedinci s primární nebo sekundární imunodeficiencí jsou nejen zvýšeně náchylní ke vzniku infekčních chorob, ale také nejsou schopni adekvátně odpovídat na imunizaci.

Primární imunodeficience je již vrozená a projeví se většinou v prvních týdnech až měsících života infekcemi s těžkým průběhem. Sekundární imunodeficience se může vyskytnout v jakémkoli věku, často u starších zvířat s ochabujícími imunitními funkcemi.

Stav imunodeficience vytváří některá virová onemocnění, př. virová leukemie koček FeLV, virus kočičí imunodeficience FIV. FeLV virus napadá zejména T lymfocyty a monocyty/makrofágy i neutrofily. Dochází k postupnému poklesu počtu těchto buněk a mění se i jejich funkční schopnosti. Tím se vytváří obraz závažné imunodeficience organismu. Virus FIV napadá lymfocyty a navozuje pomalou, ale výraznou imunodeficienci organismu. Množí se v makrofázích i T a B lymfocytech.

Následkem imunodeficience se objevují sekundární chronické infekce, které se táhnou a špatně léčí. Typické jsou bakteriální respirační infekce horních i dolních cest dýchacích, bakteriální infekce močových cest, gingivitidy, pyodermie, notoedrový svrab, demodikóza, neštovice koček, kandidóza, kryptokokóza, reaktivace klinické toxoplazmózy u koček, chronických nosičů.

Lymfomy, leukémie… se projevuje zvýšeným počtem leukocytů. Je to vlastně imunodeficience způsobená lymfoproliferativní chorobou, tedy chorobou, která způsobí množení leukocytů. Proliferovat (množit se) mohou různé druhy leukocytů, tyto leukocyty většinou ztratily svou normální funkci. Lymfom je vlastně nádorem lymfatických uzlin, leukémie, je velké množství leukocytů v krvi. Tyto leukocyty jsou snadno a často na krevních nátěrech poškozené. Jedná se o nádorové onemocnění.

——————————————————————————————————————–

Z Energyvet můžu doporučit Imunovet, který má antibiotické, antivirové, antimykotické a další účinky, zároveň má působí jako imunomodulátor. To znamená, že patologickou imunitu tlumí a fyziologickou aktivuje.

A u lymfomů lze využít Annovet jako preparát bránící rakovinným buňkám v růstu, rakovinné buňky s anaerobním metabolismem účinně rozpoznává. V případě leukémie, kdy už je nádor v celém krevním řečišti, bych zvolila jinou kombinaci: Kingvet, Cytovet, Imunovet. 

A co se týká stravy, její kvalita a stravitelnost je rovněž velmi důležitá k obnově fyziologické imunity. Základ imunity u zvířat sídlí ve střevech (viz předchozí dva články). V případě imunodeficience jsou jisté i psychosomatické souvislosti. Proč  vzniká tak velké oslabení vlastní ochrany…

AUTOMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ

Základem je specifická imunitní reakce na vlastní antigeny organismu. Součástí imunity jsou i imunitní reakce, které pomáhají mj. k odstraňování poškozených buněk a tkání.

Pokud se však tyto imunitní reakce „zvrhnou“, obrací se imunita proti tělu vlastním buňkám a tkáním a má ničivé následky. Vznikají tzv. autoprotilátky.

Autoimunitní reakce jsou současně hypersensitivitní reakcí II. typu, tzv. cytotoxické a nebo hypersensitivitní reakcí III. typu, kdy dochází k tvorbě imunokomplexů a usazování v tkáních a následně zde vzniká zánět.

Příklady autoimunitních chorob:

Revmatické choroby jsou autoimunitními systémovými chorobami pojivových tkání. V séru pacientů je potvrzen nález autoprotilátek. Vazba protilátek k vlastním tkáním navodí zánětlivou reakci, která tyto tkáně poškozuje nebo i ničí. Systémový lupus erythematosus, u psů, koček i koně. Autoprotilátky napadají více tkání a krevních buněk a vznikají poškození jako je polyartiritda, glomerulonefritida, myopatie, vaskulitida, polyserozitida, ulcerace mukóz, pleuritida, peritonitida, polyneurotpatie, křečové záchvaty, abnormální chování, perikarditida… V krevních nálezech je často anémie, způsobená nejčastěji potlačením funkce kostní dřeně, lymfopenie, trombocytopenie, monocytóza, neutrofilie…

Polymyozitida a dermatomyozitida jako autoimunitní choroby u mladých psů. Jedná se o zánětlivé onemocnění příčně pruhovaného svalstva.

Revmatoidní artiritida, postihuje klouby, kosti, cévy a oči.

Juvenilní artiritida, bolesti kloubů popsané u psů chrtů a akita inu.

——————————————————————————————————————–

Regenerace je opět v základu imunomodulační, Imunovet. Zároveň zklidnění a hojení zánětlivých stavů vhodným hlavním preparátem, příp. i dalšími pomocnými preparáty.

Autoimunitní projevy onemocnění, jak už jsem na začátku této části psala, jedná se o boj proti sobě samému

Jedná se v hlubších psychosomatických souvislostech o hrubém porušení vztahu sama k sobě, jít proti sobě. 


Tohle je opravdu hodně složitá a obsáhlá oblast imunity a zdraví. A dovedení imunity k fyziologickým projevům je často velmi náročné a zdlouhavé. Přesto, je to možné.

Určitě je možná desenzibilizace, tedy zmírnění až odeznění projevů sezónních alergií. I zde se jedná o několikaměsíční proces podávání Energyvet bylinných preparátů a to hlavně v období, kdy alergeny nejsou (př. při alergii na pyly provádíme desenzibilizaci na podzim a v zimě).


Pokud vás tato oblast zaujala, nebo podobnou situaci se svým zvířetem řešíte, určitě se na mne můžete obrátit do veterinární poradny, nabízím mailové konzultace. Více o veterinárním poradenství se dočtete zde a můžete poslat i dotaz přes formulář.

Přeji hodně zdraví Vám i Vašim zvířatům.

MVDr. Blanka Řehořková


Zdroje: M. Toman a kol.: Veterinární imunologie, M. Svoboda, Z. Pospíšil a kol.: Infekční nemoci psa a kočky

Blanka Řehořková
Jsem veterinární lékařka a miluji řešení příčin zdravotních potíží u zvířat přírodní cestou s pomocí bylin a bylinných preparátů. Ráda pomáhám vašim zvířatům, aby byla zdravá a spokojená a vy jste si s nimi užívali spoustu radosti. Můj příběh si přečtěte zde >> . Vytvořila jsem pro vás Domácí přírodní lékárničku pro vaše psy a kočky, abyste si mohli vytvořit bylinkovou lékárničku pro akutní situace s vašimi zvířaty doma nebo na cestách. Domácí přírodní lékárničku pro vaše psy a kočky najdete zde >> .
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů