LEDVINY a jejich důležitost pro život Jejich funkce a onemocnění

Píšu pro Vás tento článek právě v zimním období leden – únor. Podle orgánových hodin je toto období spojeno s převažující energií JINU (dle tradiční čínské medicíny), je dobré odpočívat, nabírat síly a být v teple. Oslabenými orgány jsou totiž MOČOVÝ MĚCHÝŘ (leden) a LEDVINY (únor).

Jedná se o meridián ledvin, což je energetická dráha, která prochází ledvinami, močovým měchýřem, proniká do jater a bránice, vnořuje se do plic. A výstupním místem na povrchu těla jsou uši.

Emocí spojenou s energetickou dráhou ledvin je strach, který oslabuje životní sílu zvířete. A jak jsem již psala v článku Orgánové hodiny – ÚNOR, životní energie se neobnovuje, lze jenom zpomalit její ubývání (zdraví, imunita, psychika).


O ledvinách a trochu i močových cestách se rozepíšu víc, k čemu jsou důležité a s jakými zdravotními potížemi se můžete u vašich zvířat setkat. Velmi často právě v tomto období.

Ledviny zajišťují tyto funkce:

  1. vylučují odpadní produkty látkové přeměny
  2. regulují objem a stálé složení vnitřního prostředí organismu, odstraňují látky, kterých je přebytek (voda, minerály – elektrolyty) a naopak zadržují v těle vodu a minerály, kterých je nedostatek.
  3. jsou důležitým orgánem při udržování stálého pH vnitřního prostředí
  4. jsou také orgánem endokrinním, a sice v ledvinách se tvoří hormony důležité pro další funkce v těle (renin, erytropoetin – řídí tvorbu červených krvinek atd.)

VYLUČOVACÍ FUNKCE LEDVIN, HOSPODAŘENÍ S VODOU A MINERÁLY, UDRŽOVÁNÍ STÁLÉHO pH VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ


ledviny, nefron – základní stavební a funkční jednotka

V ledvinách se tvoří moč. Základní stavební a funkční jednotkou ledvin je nefron. Ten se skládá z tzv. klubíčka (glomerulu) a souboru kliček (tubulů). Tvorba moči je dost složitý proces, v ledvinách je bohaté krvení, protože právě z krve přechází voda a minerály a látky k vyloučení do moči.

V nefronu probíhá tzv. glomerulární filtrace, tubulární resorpce a tubulární sekrece. Výsledkem glomerulární filtrace je vytvoření ultrafiltrátu krevní plazmy. Pokud jsou ledviny v pořádku, do budoucí moči se nedostanou bílkoviny (téměř vůbec), protože jejich molekuly jsou velké.

Díky tubulární resorpci (vstřebávání) se zpět z glomerulárního filtrátu dostávají glukóza, aminokyseliny, ionty sodíku, voda. Vracejí se tak zpět do krve, protože by organismu velmi chyběly. Pokud se v krvi nachází nadbytek glukózy (př. u cukrovky), dostává se tím pádem glukóza i do moči a prokážeme ji pomocí indikátorových papírků ve vzorku moči. Tím, že je nadbytek glukózy v krvi a vylučuje se do moči, spolu s ní se vylučuje i víc vody, tvoří se větší množství moči a to zároveň vede zvíře k většímu pití (PU/PD polyurie/polydipsie).

Tubulární sekrece je přenos dalších látek z krevních kapilár do moči, jedná se o ionty vodíku (díky tomuto mechanismu je udržována tzv. acidobazická rovnováha, stálé pH prostředí v těle okolo hodnoty 7,4, velmi nezbytné pro funkci tkání a orgánů), dále sekrece iontů draslíku, amoniaku (stejně jako ionty vodíku se podílí na udržování acidobazické rovnováhy), močoviny.

V průběhu kanálků nefronu se mění vstřebávání jednotlivých složek, je to dost komplexní a promyšleně funkční systém, stále nad tím žasnu.

Pokud jsou ledviny v pořádku, není zde poškození nebo zánět, fungují nefrony tak jak mají, ve své filtrační, vstřebávací i vylučovací funkci. Konečnou částí nefronu je sběrací kanálek, ten ústí do ledvinové pánvičky. Sem ústí všechny sběrací kanálky všech nefronů a na ledvinnou pánvičku navazuje močovod, kterým odchází moč do močového měchýře.

A jaké je vlastně složení moči savců?

Moč savců má žlutou barvu, způsobenou barvivem bilirubinem. Moč má charakteristický zápach typický pro jednotlivé druhy domácích zvířat. Zápach moče je pravděpodobně způsoben složením potravy. Moč je většinou velmi vodnatá. Koňská moč je hustší až sirupovitá a to v důsledku sekrece hlenu žlázami, které se nacházejí v ledvinové pánvičce.

Hlavní dusíkatou složkou savčí moče je močovina. Ta se tvoří v játrech z amoniaku, který vzniká v těle při metabolismu aminokyselin (složky bílkovin). Množství definitivní moče kolísá, nadměrné močení se nazývá polyurie, snížené množství moči oligurie, zástava vylučování moči anurie. Dysurie je pojem označující obtížné a bolestivé močení.

Za normálních podmínek má organismus udržet moč v plnícím se močovém měchýři (kontinence moči). Ta je udržována pomocí stálého napětí vnějšího svěrače močového měchýře a uzavřením zadní části močové trubice. Při poranění páteře nad křížovou kostí nebo v některých případech po kastraci u fen, dochází k inkontinenci moči.

ENDOKRINNÍ FUNKCE LEDVIN

Endokrinní funkce, znamená tvorbu hormonů, které pak ovlivňují další děje v organismu, konkrétně u ledvin ovlivňují vstřebávání např. iontů sodíku a vody.

Co je to ANTIDIURETICKÝ HORMON – ADH?

Tento hormon se tvoří v zadním laloku hypofýzy a to ve chvíli kdy tzv. osmoreceptorové buňky v hypotalamu zaregistrují snížení obsahu vody v těle. Uvolní se ADH (antidiuretický hormon), dostává se do krve a krví do ledvin, kde mění propustnost stěny ledvinových tubulů pro vodu, aby se voda více vstřebávala a zadržovala v těle.

Existuje onemocnění tzv. diabetes insipidus (úplavice močová), kdy se ADH nevylučuje, netvoří, nebo velmi málo a v tom případě se vylučuje velké množství moči o velmi malé hustotě, s velkým množstvím vody, dochází postupně k dehydrataci organismu.

U psa je běžně fyziologicky moč 8 x koncentrovanější než krevní plazma. Někteří pouštní hlodavci mají až 16 x koncentrovanější moč, než je osmolalita krevní plazmy. Tato zvířata jsou opravdu adaptovaná na prostředí, kde je běžně vody nedostatek a musí s ní velmi šetřit.

Hormon ADH se ve větší míře vylučuje i při větších ztrátách krve, kdy klesá krevní tlak. Což je taktéž stimul k jeho vyšší sekreci a zadržení vody v těle.

Naopak chladné počasí tlumí vylučování ADH hormonu, množství moči a příjem vody a pocit žízně je tak vyšší.

RENIN – ANGIOTENZIN – ALDOSTERON

Renin je enzym (nikoli hormon v pravém slova smyslu), který se tvoří v kůře ledvin poblíž glomerulů, v buňkách juxtaglomerulárního aparátu. Tento enzym štěpí alfa-globulin krevní plazmy a tak vzniká angiotenzin I., z něj pak vzniká angiotenzin II, tkáňový hormon. Angiotenzin II zajišťuje plynulou glomerulární filtraci i v případě, když klesne průtok krve ledvinami (krvácení, příjem malého množství tekutin). Angiotenzin II také vyvolává sekreci hormonu aldosteronu.

Aldosteron je hormon, který se tvoří v kůře nadledvin a podporuje sekreci iontů draslíku v ledvinách a současně resorpci iontů sodíku.

PARATHORMON

Je to hormon příštítných tělísek a působí v ledvinových tubulech zvýšení resoprce iontů vápníku a současně podporuje vylučování fosforu. Zároveň parathormon řídí tvorbu aktivní formy vitamínu D v ledvinách (kalcitriol), ten podporuje vstřebání iontů vápníku ve střevě (využití z potravy).Když to tedy shrnu, činnosti ledvin jsou rozsáhlé a pro život nezbytné. Ledviny řídí metabolismus vody, řídí tvorbu kostí, zubů, vytváření kostní dřeně, díky resorpci potřebných iontů (př. vápník) a naopak sekreci iontů a látek (př. fosfor, močovina).

Dle tradiční čínské medicíny jsou ledviny centrem vůle a motivace, mají na starosti ukládání paměťových stop, pro dlouhodobější paměť. Oslabení dráhy ledvin může vést k větším ztrátám minerálů v těle, jejichž nedostatek se pak projeví při nedostatečné tvorbě enzymů, nedostatek stavebních prvků pro tvorbu buněk různých tkání (kostní tkáň, kůže, jaterní tkáň, srdeční atd.).


Onemocnění ledvin

Často se právě v zimním období jedná o zánětlivé onemocnění, tzv. pyelonefritidu.

Toto onemocnění se projevuje zejména syndromem PU/PD (polyurie, polydipsie) a sice, že zvíře více pije a více močí. Optimálně by během 24 h mělo vypít 40 – 50 ml/1 kg hmotnosti, větší množství už je problém!

Dalšími příznaky mohou/ale nemusí být bolestivost břicha (abdomenalgie), bolestivost bederní (lumbální) oblasti, hubnutí, horečka, apatie zvířete, zvracení, průjem (spojené se selháváním ledvin).

Tyhle příznaky jsou nespecifické a mohou být spojené i s jakýmkoli jiným (i méně závažným) onemocněním.

Každopádně je na místě vyhledat veterináře (!!), nechat vyšetřit zvířeti moč, případně veterinář provede krom klinického vyšetření i vyšetření krve, případně pomocí ultrazvuku nebo rtg posoudí anatomické struktury močového aparátu, močových cest a ledvin.

K hojení zánětů ledvin a močových cest se určitě dají použít i bylinné preparáty Energyvet, určitě bych je ale nedávala bez klinického vyšetření u veterináře a nasazení také adekvátní terapie (mnohdy jsou potřeba antibiotika k hojení zánětu). K tomu můžete k lepšímu hojení a rekonvalescenci určitě přidat i bylinné směsi.

Krom zánětů může být onemocnění ledvin spojeno s výskytem cyst, tzv. polycystické ledviny, nebo nádorovým bujením, nefrolitiázou, případně ureterolitiázou (v močovodech).

Záněty ledvin a výskyt urolitů (písku a kamínků v močových cestách) bývají často spojeny s bakteriální infekcí (prochladnutí, vlhko, dlouhý pobyt venku bez oblečku), sníženou frekvencí močení zvířete (když jsou psi málo často venčeni, třeba jen 2x za den), u koček je výskyt urolitů spojen se stresem (méně s bakteriální infekcí močových cest).

Rizikem je zánět močových cest (časté močení i menšího množství moči, nebo i moč s příměsí krve, bolestivé močení), který je potřeba řešit a vyléčit, jinak by se infekce mohla dostat močovody až do ledvin!

Určitě dejte pozor na prochladnutí vašeho zvířete při pobytu venku. Přízpůsobte délku procházky nebo pohybové aktivity počasí a teplotě.

Dávejte zvířatům teplé jídlo a teplou (vlahou) vodu/tekutiny. Můžete dávat i různé bylinkové čaje, pokud máte podezření, že je vaše zvíře nachlazené (heřmánek, kopřiva, urologický čaj, některá zvířata, ať psi, tak kočky tyhle čaje pijí s velkou chutí). Více se o použití bylin u vašich zvířat dočtete v Domácí lékárničce pro vaše psy a kočky.

Teplou stravu i tekutiny dávejte právě proto, aby se zvířata zbytečně neochlazovala „zevnitř“. Budou to určitě jíst s větší chutí, než jídlo studené. Stejně tak teplé jídlo dávejte i psům chovaným venku v kotcích i venkovním kočkám.A pokud budete potřebovat poradit a pomoct, co se týká infekcí močových cest, nebo jakýchkoli jiných zdravotních i psychických neduhů u vašeho zvířete, můžete mne určitě kontaktovat do veterinární poradny, na mail vetporadna@blankarehorkova.cz.

MVDr. Blanka Řehořková

Blanka Řehořková
Jsem veterinární lékařka a miluji řešení příčin zdravotních potíží u zvířat přírodní cestou s pomocí bylin a bylinných preparátů. Ráda pomáhám vašim zvířatům, aby byla zdravá a spokojená a vy jste si s nimi užívali spoustu radosti. Můj příběh si přečtěte zde >> . Vytvořila jsem pro vás Domácí přírodní lékárničku pro vaše psy a kočky, abyste si mohli vytvořit bylinkovou lékárničku pro akutní situace s vašimi zvířaty doma nebo na cestách. Domácí přírodní lékárničku pro vaše psy a kočky najdete zde >> .
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů